živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020

V souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí:
 Okrsek č. 1
ZŠ Hronov - náměstí, učebna v přízemí
Ing. Václav Soukup
 Okrsek č. 2
ZŠ Hronov - náměstí, malá tělocvična
Kateřina Hornychová
 Okrsek č. 3
ZŠ Hronov - náměstí, učebna v přízemí
Lucie Hornychová
 Okrsek č. 4
Žabokrky - restaurace "Radnice" Hronov
Rita Zítková
 Okrsek č. 5
ZŠ Zbečník - jídelna
Miroslav Pavelka
 Okrsek č. 6
ZŠ Velký Dřevíč - učebna v přízemí
Milada Prouzová
 Okrsek č. 7
Rokytník - hasičská zbrojnice
Mgr. Edita Stratílková
 Okrsek č. 8
Malá Čermná - domov důchodců
Miloš Prouza

V Hronově 20. srpna 2020

Petr Koleta, starosta města


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 08. 2020