živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise


pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020


V souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


jmenuji zapisovatele okrskové volební komise:


Okrsek č. 4 – restaurace „Radnice“ Hronov            Hana Lišková
                                     

V Hronově dne 8. září 2020      Petr Koleta
         starosta

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 09. 2020