živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

ilustrační foto: Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starostka města Hronova podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání volby prezidenta České republiky, jsou okrsky

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku

Volební místnost

1

Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, Mikoláše Alše, Pod Kleprlíkovou horou,
Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova

Učebna -přízemí
ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15

2

Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova,
Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

Malá tělocvična v ZŠ Hronov,
nám. Čs. armády 15 (vchod z Čapkovy ul.)

3

Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova,
17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova,
E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova,
B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám., Zálesí

Učebna - přízemí
ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15

4

Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov
nám. Čs. armády 120

5

Zbečník

Jídelna ZŠ Zbečník
čp. 210

6

Velký Dřevíč

Učebna přízemí
ZŠ Velký Dřevíč
čp.82

7

Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník
čp. 9

8

Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná
čp. 42

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
4. Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta pouze ve volební místnosti ve dny volby.

Bc. Hana Nedvědová, starostka v. r.,

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 01. 2018