živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stará dřevěná škola

ilustrační foto: Stará dřevěná škola
Stará dřevěná škola
18

Stála na stráni, vpravo od hronovské fary na zádušním sadě. Vystavěna byla v roce 1688 nákladem 30 kop, 39 grošů a 1 denáru. Uvnitř byla pouze jedna třída. Jednu jizbu měl vymíněnu náchodský farář, když přijel služebně do Hronova. V roce 1830 byla škola rozšířena na dvoutřídní. V letech 1857 - 1873 spravoval školu Vendelín Ságner, absolvent varhanické školy, první učitel Aloise Jiráska. Podoba staré školy je zachycena na obrazu Emila Zemana z roku 1933. Zeman obraz namaloval podle kresby učitele Karla Janků. Dřevěná škola přečkala dvě století a jako velice sešlá byla v roce 1868 zbořena.

Stara szkoła

Stworzony dla uczczenia zmarłych towarzyszy staraniem Wspólnoty Legionistów Czechosłowackich w Hronovie, był pierwszym cmentarzem legionowym na czeskiej prowincji. Otwarty został 21 czerwca 1936 roku przy okazji zjazdu legionistów z północno-wschodnich Czech w Hronovie, połączonego z pielgrzymką do grobu Aloisa Jiráska. Pochowani są tu legioniści z Hronova i okolicy. Cmentarz zdobi grupa rzeźbiarska - Pomnik Wyzwolenia, dzieło art. rzeźbiarza Rudolfa Kabeša (1885 - 1974) z Táboru. Projekt cokołu opracował hronovski architekt Jaroslav Šlambora.

Ancient Wooden School

The school used to be situated on the hillside, in the chantry orchard, to the right of the Hronov vicarage. It was built in 1688 at a cost of 1839 groschen and 1 denarius. The school had only one classroom and another room for the Náchod vicar when he came to Hronov on business. In 1830 another classroom was added. Between 1857 and 1873 the school was managed by Vendelín Ságner, Alois Jirásek's first teacher, a schooled organ player. The ancient school is pictured in a 1933 painting by Emil Zeman, based on a drawing by one of the school’s teachers, Karel Janků. The wooden school survived two centuries and was torn down in 1868 due to its decrepit condition.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010