živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Sokolovna v Tyršových sadech

ilustrační foto: Sokolovna v Tyršových sadech
Sokolovna v Tyršových sadech
35

Vystavěna v letech 1934 - 1935 stavebním nákladem 356.000,- Kč podle projektu profesora průmyslové školy arch. Františka Průši z Volyně. Stavbu provedl arch. Jaroslav Šlambora z Hronova. Budova stavěná v době světové hospodářské krize byla určena k sokolským účelům. V projektu se počítalo se sálem o rozloze 187m2, jevištěm, malým sálem pro loutkové divadlo, terasou knihovnou, šatnami, sociálním zařízením a bytem pro správce. Ze sedadel ve svahu před budovou sokolovny bylo možné sledovat dění na letním cvičišti.

Sportovní areál Sokola Hronov byl slavnostně otevřen v neděli 18. 7. 1935 za přítomnosti zástupců Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy a místostarosty České obce sokolské br. Josefa Truhláře, který pronesl slavnostní řeč.

Sokolovna w Tyršových Sadach

Siedziba stowarzyszenia Sokol została wzniesiona w latach 1934 - 1935 kosztem 356.000,-Kč według projektu profesora technikum arch. Františka Průšy z Volyni. Prace budowlane prowadził arch. Jaroslav Šlambora z Hronova. Budynek wzniesiony w okresie światowego kryzysu gospodarczego przeznaczony był na cele stowarzyszenia sportowego Sokol. W projekcie przewidziano salę o powierzchni 187m2, scenę, małą salę teatru lalkowego, bibliotekę, taras, szatnie, pomieszczenia socjalne oraz mieszkanie administratora. Z widowni na zboczu przed budynkiem można było obserwować imprezy na letnim stadionie.

Tereny sportowe Sokoła Hronov uroczyście otwarto w niedzielę 18 lipca 1935 roku przy udziale przedstawicieli Podkarkonoskiej Dzielnicy Sokoła im. A. Jiráska oraz zastępcy starosty Czeskiego Towarzystwa Sokół druha Josefa Truhlářa, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Sokol Hall in Tyrš Gardens

The hall was built between 1934 and 1935 according to the design of Volyně architect František Průša, a technical school professor, at a cost of 356 000 crowns. The construction was accomplished by architect Jaroslav Šlambora from Hronov. The building, built during the world economic depression, was built to suit the needs of the Sokol sports organization. A 187 m2 hall, a stage, a small hall for marionette theatre, a terrace, a library, dressing rooms, sanitary facilities and a flat for a custodian were included in the project. Events held at the summer training-ground could be observed from seats on the hillside in front of the Sokol building.

On Sunday 18 July 1935 the Sokol Hronov sports complex was inaugurated by representatives of the Jiráseḱs Podkrkonoše Regional Sokol and by Sokol vice chairman, Brother Josef Truhlář, who gave a ceremonial speech.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010