živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rodný dům Egona Hostovského

ilustrační foto: Rodný dům Egona Hostovského
Rodný dům Egona Hostovského
32

Egon Hostovský, český spisovatel a diplomat, významný představitel meziválečného literárního expresionismu a české poúnorové exilové literatury, autor řady psychologických románů. Narodil se 23. 4. 1908 v Hronově.

Pocházel z židovské rodiny. Jeho otec byl spolumajitelem malé textilní továrny Simon Hostovský a bratr v Hronově. Maturoval na gymnáziu v Náchodě, studia na Filozofické fakultě v Praze a ve Vídni nedokončil. Do r. 1937 působil jako nakladatelský redaktor a lektor, potom pracoval pro ministerstvo zahraničí. Po Mnichovu Československo opustil. Přes Brusel a Paříž se ocitl v Lisabonu. V roce 1941 emigroval do USA. Po válce se vrátil a v roce 1948 byl znovu jmenován do diplomatických služeb (Norsko). S ohledem na politický vývoj doma na post diplomata rezignoval a odešel natrvalo do USA. Zemřel v Montclair (stát New Jersey, USA) 7. května 1973.

Dom rodzinny Egona Hostovskiego

Egon Hostovský – czeski pisarz i dyplomata, wybitny przedstawiciel ekspresjonizmu w literaturze międzywojennej oraz czeskiej literatury emigracyjnej po przewrocie roku 1948, autor szeregu powieści psychologicznych – urodził się 23 kwietnia 1908 r. w Hronovie.

Pochodził z żydowskiej rodziny. Jego ojciec był współwłaścicielem małej fabryki tekstylnej Simon Hostovský i Brat w Hronovie. Maturę zdał w gimnazjum w Nachodzie, studiów na wydziałach filozofii w Pradze i Wiedniu nie dokończył. Do roku 1937 był redaktorem i lektorem w wydawnictwie, następnie pracował dla ministerstwa spraw zagranicznych. Po układzie monachijskim opuścił Czechosłowację i przez Brukselę i Paryż dotarł do Lizbony. W roku 1941 wyemigrował do USA. Do kraju powrócił po wojnie i w roku 1948 ponownie wstąpił do służby dyplomatycznej (Norwegia). Z powodu zmian politycznych w Czechosłowacji zrezygnował z dyplomacji i osiedlił się w USA. Zmarł w Montclair w stanie New Jersey 7 maja 1973 roku.

The house where Egon Hostovský was born

Egon Hostovský was a Czech author and diplomat, a notable representative of interwar literary expressionism and of Czech exile literature written after February 1948, as well as the author of a number of psychological novels. He was born in Hronov on 23 April 1908.

Hostovský came from a Jewish family. His father was the coowner of a small textile factory called “Simon Hostovský and Brother,” in Hronov. He graduated from grammar school in Náchod and was a student at the Faculty of Arts in Prague and in Vienna, but did not finish his studies.

He worked as a publishing editor and lecturer until 1937 and then took a job with the Department of State. After the Munich Agreement he left Czechoslovakia and reached Lisbon via Brussels and Paris. He emigrated to the USA in 1941.
He returned after the war and in 1948 he was appointed to the diplomatic corps again (Norway). Due to the political developments that took place in Czechoslovakia, he resigned from his diplomatic post and left for the USA for good. He died in Montclair (in the state of New Jersey) on 7 May 1973.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010