živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Měšťanská chlapecká škola

ilustrační foto: Měšťanská chlapecká škola
Měšťanská chlapecká škola
02

Zřízení samostatné chlapecké školy v Hronově bylo povoleno výměrem z 5. 6. 1900. Vystavěna v l. 1903 - 1904 podle architektonické studie „Našim horám“ místního stavitele Bohumila Kubečka, který také stavbu realizoval. Fasádu provedl stavitel J. Beran z Pardubic. 

Úhrnný náklad na stavbu činil 264.537 korun. Dne 31. 8. 1903 se bez velkých oslav pokládal základní kámen, do něhož byla vložena pamětní listina. Podepsal ji Alois Jirásek a další činitelé obce a školství. Kolaudace školní budovy se uskutečnila 15. 10. 1904.

Budova tvoří dominantu hronovského náměstí. Je postavena ve stylu tzv. jihočeské renesance. Prvním ředitelem nové školy se stal Jaroslav Bělobrádek, jmenovaný do této funkce 20. 10. 1900.

Miejska szkoła dla chłopców

Założenie niezależnej szkoły dla chłopców w Hronowie nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 5. czerwca 1900 roku. Szkoła wzniesiona została w latach 1903 - 1904 według studium architektonicznego „Našim horám“ miejscowego budowniczego Bohumila Kubečka, który również budowę zrealizował. Fasadę wykonał budowniczy J. Beran z Pardubic.

Ogólne nakłady na budowę wyniosły 264.537 koron. Dnia 31. sierpnia 1903 roku, bez większej uroczystości położono kamień węgielny, do którego włożono akt erekcyjny. Podpisał go Alois Jirásek oraz działacze miasta i szkolnictwa. Kolaudacja budynku szkolnego nastąpiła 15 października 1904 roku.

Budynek szkoły jest dominantą hronovskiego rynku. Wzniesiony jest w stylu tzw. południowoczeskiego renesansu. Pierwszym dyrektorem szkoły został Jaroslav Bělobrádek, mianowany na tę funkcję 20 października 1900 roku.

Town Boy’s School

The opening of an independent boy’s school was authorized by decree on 5 June 1900. The school was designed and built between 1903 and 1904 according to the architectural study “Našim horám” (To our mountains) by local builder Bohumil Kubeček. The facade was made by J. Beran from Pardubice.

The total cost of the building came to 264 537 crowns. The foundation stone containing a commemorative document signed by Alois Jirásek and other town and education representatives was laid on 31 August 1903, in a simple ceremony. Final school building approval was granted on 15 October 1904.

The building dominates the Hronov square. It is constructed in the style of the so-called South Bohemian Renaissance. Jaroslav Bělobrádek, the first director, was nominated to this function on 20 October 1900.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010