živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Mariánské sousoší

ilustrační foto: Mariánské sousoší
Mariánské sousoší
04

Zbudováno bylo nákladem hronovských rodáků, kněží Václava Vojtěcha Klugara a Bedřicha Kordy. Slavnostní svěcení se konalo 22. října 1725. Dílu sochaře Severina Stolaře dominuje zlacená socha Panny Marie s Ježíškem stojící na zeměkouli. Podstavec zdobí čtyři plastiky sv. Václava, sv. Bedřicha, sv. Zikmunda a neznámého světce s papežskou tiárou. Nejníže v kartuších jsou tesané reliéfy sv. Jana Křtitele, sv. Petra, sv. Maří Magdalény a sv. Josefa. Pískovcové zábradlí na třech schodech bylo zhotoveno dodatečně počátkem 19. stol.

Stylizované vyobrazení mariánského sloupu bylo používáno na přelomu 18. a 19. stol. na hronovském pečetidle a po r. 1850 zřejmě i jako městský znak. Později se objevilo i na obecním razítku.

Kolumna maryjna

Mariánské sousoší

Ufundowana została przez hronovian, księży Václava Vojtěcha Klugara i Bedřicha Kordę. Uroczyste poświęcenie odbyło się 22 października 1725 roku. Dzieło rzeźbiarza Severina Stolařa zwieńczone jest złoconą figurą Panny Marii z Dzieciątkiem. Cokół kolumny zdobią cztery figury: św. Wacława, św. Fryderyka, św. Zygmunta oraz nieznanego świętego w papieskiej tiarze. Niżej, w kartuszach są wykute płaskorzeźby św. Jana Chrzciciela, św. Piotra, św. Marii Magdaleny oraz św. Józefa. Piaskowcowa balustrada na stopniach wykonana została dodatkowo w początkach XIX wieku.

Stylizowane przedstawienie kolumny maryjnej znajdowało się na przełomie XVIII i XIX wieku na hronovskiej pieczęci, a po roku 1850 było także herbem miasta. Później pojawiło się też na miejskiej pieczątce.

Marian Sculptural Group

It was constructed at the expense of Hronov natives, the priests Václav Vojtěch Klugar and Bedřich Korda and festively consecrated on 22 October 1725. The gilded statue of the Virgin Mary with the Christ Child standing on the globe dominates the work by sculptor Severin Stolař. The pedestal is embellished by four sculptures of St. Wenceslas, St. Frederick, St. Sigmund and an unknown saint wearing a pontifical tiara. The sculpted reliefs of St.John the Baptist, St. Peter, St. Mary Magdalene and St. Joseph are the lowermost in the cartouches. The sandstone railing on three steps was made additionally at the beginning of the 19th century.

A stylized illustration of the Marian column was used on the Hronov seal at the turn of the 18th and 19th century and most probably as the town emblem after 1850. Later it also appeared on the municipal stamp.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010