živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Knahlův (Kalinův) domek

ilustrační foto: Knahlův (Kalinův) domek
Knahlův (Kalinův) domek
08

Dřevěné stavení s dvěma úzkými zahrádkami patřilo odnepaměti Knahlovu rodu. Ze staré kantorské rodiny pocházel hodinář Antonín Knahl (1801 - 1883), zakladatel hronovského ochotnického divadla, režisér, muzikant, výtvarník a všeuměl. Jeho bratr, otec i děd v Hronově učitelovali od r. 1765 do roku 1832.

Pěvecké vlohy i hudební nadání zdědil jeho syn Jan Knahl (1825 - 1901). V r. 1871 se stal sbormistrem císařské a královské kaple na Pražském hradě. Komponoval chrámové skladby a pěvecké sbory, z nichž nejznámější je „Já jsem Slovan duší tělem“.

Pamětní desku na domku zhotovil podle návrhu ak. malíře Ivana Krejčího řezbář František Hnízdil.

V chaloupce se rovněž narodila operní zpěvačka Otýlie Gallmayerová (1848 - 1924), absolventka pražské Pivodovy pěvecké školy, vnučka Antonína Knahla.

Domek udržovaný soukromými majiteli slouží v současnosti k rekreačním účelům.

Domek Knahla (Kaliny)

Drewniany budynek z dwoma wąskimi ogródkami należał od niepamiętnych czasów do rodziny Knahlów. Z tej starej nauczycielskiej rodziny pochodził zegarmistrz Antonín Knahl (1801 - 1883), założyciel hronovskiego teatru amatorskiego, reżyser, muzyk, plastyk i „złota rączka“. Jego brat, ojciec i dziadek byli w Hronovie nauczycielami od roku 1765 do roku 1832.

Zamiłowanie do śpiewu i talent muzyczny odziedziczył jego syn Jan Knahl (1825 - 1901). W r. 1871 został on kierownikiem chóru w cesarsko-królewskiej kaplicy na praskim zamku. Komponował utwory kościelne i chóralne, z których najbardziej znany jest „Já jsem Slovan duší tělem“. Tablicę pamiątkową na domku wykonał według projektu art. malarza Ivana Krejčího snycerz František Hnízdil.

W chałupce tej urodziła się również śpiewaczka operowa Otýlie Gallmayerová (1848 - 1924), absolwentka sławnej praskiej szkoły wokalnej Františka Pivody, wnuczka Antonína Knahla.

Domek utrzymywany przez prywatnych właścicieli służy rekreacji.

Knahl's (Kalina's) house

The wooden building with two narrow garden plots belonged to the Knahl family from time immemorial. The clockmaker Antonín Knahl (1801 - 1883), founder of the Hronov amateur theatre, stage director, musician, artist and a jack-of-all-trades, came from an old teaching family. His brother, father as well as grandfather were all teachers in Hronov from 1765 to 1832.

His son, Jan Knahl (1825 - 1901), inherited his fatheŕs singing and musical talent. In 1871 he became chorus master of the Imperial and Royal Chapel in the Prague castle. He composed church pieces and singing chorales, among which the „Já jsem Slovan duší tělem“ (I am a Slav, Body and Soul), is the most popular. The memorial plaque on the house was made by wood-carver František Hnízdil according to the design of academic painter Ivan Krejčí.

Otýlie Gallmayerová (1848 - 1924), a graduate of the Pivoda School of Singing in Prague and Antonín Knahl's granddaughter, was also born in the cottage.

Nowadays, the house is maintained by private owners and is used for recreational purposes.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010