živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jiráskův buk

ilustrační foto: Jiráskův buk
Jiráskův buk
13

Stával ve stráni Jírovy hory nad starou cestou k Polici nad Metují. Nyní se tu říká „V Lískách“. Buk svým stářím a rozložitostí patřil k nejstarším stromům v širokém okolí. Od jara přes léto až do podzimu temnila se jeho koruna v jehličnaté stráni. Byla tak mohutná a převyšující, že budila pozornost kolemjdoucích. Pod stromem býval dřevěný stoleček s lavičkou, na níž velice rád sedával Alois Jirásek (1851 - 1930). Psával tu i některá svá literární díla.

Mohutný buk stářím vykotlaný přežíval do 70. let 20. století. Tehdy od dětmi založeného ohýnku u kořenů stromu vznikl v jeho dutině požár. Po hasičském zákroku musel být ohněm poničený strom poražen. Na jeho místě je vysazen buk nový.

Buk Jiráska

Rósł niegdyś na zboczu Jírovej Hory, nad starą drogą do Policy nad Metują. Miejsce to nazywane jest obecnie „V Lískách“. Buk wyróżniał się rozłożystością i wiekiem, należąc do najstarszych drzew w szerokiej okolicy. Od wiosny przez lato aż do jesieni na zarośniętym iglastymi drzewami stoku ciemniała jego korona. Była tak potężna i dominująca, że zwracała uwagę przechodzących. Pod bukiem był niegdyś stolik z ławeczką, na której chętnie siadywał Alois Jirásek (1851 - 1930). Pisał tu też niektóre ze swych dzieł literackich.

Potężny buk, z wiekiem wypróchniały, przeżył do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Od zapalonego wówczas przez dzieci pod drzewem ogniska wybuchł w jego dziupli pożar. Po interwencji straży wypalone drzewo musiało być usunięte. Na jego miejscu posadzono nowy buk.

Jirásek's beech tree

It used to stand on a hill called Jírova hora, on the slope above the old road to Police nad Metují. Now the place is called “V Lískách.” The mighty beech was among the oldest trees in the area. From spring through summer and into autumn its treetop used to dominate the coniferous trees on the hillside. The treetop was so grand and overwhelming that it attracted the attention of the passers-by. Under the tree there used to be a wooden table with a bench where Alois Jirásek (1851 - 1930) loved to sit. He also wrote some of his works there.

The mighty beech, hollow with age, survived until the 1970's when a small fire, started by children at its roots started to burn in its hollow. Although the fire was put out, the tree was so damaged by the fire that it had to be cut down. A new beech has been planted in the place of the old one.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010