živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Husův sbor

ilustrační foto: Husův sbor
Husův sbor
12

Budova byla postavena v letech 1923 - 1924 na pozemku rolníka Jiřího Jiráska. Ten bydlel ve stavení čp. 72 proti nynějšímu sboru a pozemek věnoval pro účely stavby kostela zdarma. Plány na postavení zhotovil hronovský stavitel Boh. Kubeček. Dne 12. 8. 1923 byl položen základní kámen. Stavbu nákladem 662.484 Kč provedl stavitel Jan Eckert. Ze státní subvence obdržela náboženská obec 312.070 Kč, ostatní bylo sehnáno na sbírkách a milodarech. Husův sbor byl dokončen byla za neuvěřitelných 11 měsíců.

Slavnostního otevření 2. - 3. 8. 1924 se účastnil zakladatel církve československé husitské patriarcha Dr. Karel Farský, který sloužil slavnostní bohoslužby za přítomnosti biskupa českého Gustava Procházky z Hradce Králové. Prvním duchovním správcem sboru byl ustanoven br. J. Soukup.

Zbór Husycki

Budynek zboru wzniesiony został w latach 1923 - 1924 na działce rolnika Jiřího Jiráska. Działkę tę przekazał on bezpłatnie na cel wzniesienia kościoła, a mieszkał w domu nr 72 znajdującym się naprzeciw obecnego zboru. Projekt przygotował hronovski budowniczy Bohumil Kubeček. Kamień węgielny położono 12 sierpnia 1923 roku, a realizacją budowy kierował budowniczy Jan Eckert. Ogólny koszt budowy wyniósł 662.484 Kč, z czego 312.070 Kč wyniosła państwowa subwencja, natomiast reszta pochodziła ze zbiórek i darów. Zbór husycki ukończony został w niewiarygodnym czasie 11 miesięcy.

W uroczystym otwarciu w dniach 2. i 3. sierpnia 1924 wziął udział założyciel Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego patriarcha dr Karel Farský, który odprawił uroczyste nabożeństwo przy udziale biskupa czeskiego Gustava Procházki z Hradca Králové. Pierwszym dochownym administratorem zboru był mianowany brat J. Soukup.

The Hus Chapel

The building was constructed between 1923 and 1924 on a plot belonging to farmer Jiří Jirásek. He used to live in house number 72, opposite the present congregation building, and he donated the land for the construction of the church free of charge. The building was designed by Hronov builder Boh. Kubeček. The foundation stone was laid on 12 August 1923. The construction was carried out by builder Jan Eckert at a cost of 662 484 crowns. The congregation received 312 070 crowns from the state and obtained the rest through a fund-raising campaigns and charity. The Hus chapel was completed in an unbelievably short 11 months.

The founder of the Czechoslovak Hussite Church, Patriarch Dr. Karel Farský, who conducted ceremonial masses assisted by the Czech Bishop Gustav Procházka from Hradec Králové, attended the inauguration on 2 - 3 August 1924. Brother J. Soukup was appointed the first priest to serve in the chapel.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010