živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Hrob rodičů Aloise Jiráska

ilustrační foto: Hrob rodičů Aloise Jiráska
Hrob rodičů Aloise Jiráska
21

Zde odpočívají rodiče Aloise Jiráska, matka Vincencie, rozená Prouzová (†1887), a otec Josef Jirásek (†1901). Ještě nedávno stál nad hrobem pískovcový pomník. Neudržovaný hrob chátral, vysoký náhrobek ve tvaru kříže se zřítil a rozlomil se na několik kusů.     

Náhrobek objednal v roce 1902 sám Mistr Alois Jirásek u pražského architekta Jana Kotěry (1871 - 1923). Střed kříže zdobila osmiúhelníková plastika hlavy Krista od sochaře Stanislava Suchardy (1866 - 1916). Na pomníku byl vytesán pietní nápis: „Celým srdcem žili dětem svým. Bůh odplať jim všechnu lásku, věrnou starost i klopotu“.

Kromě pomníku navrhl Jan Kotěra i písmo, ozdobnou kovovou mříž a výzdobu okolní zeleně.

Grób rodziców Aloisa Jiráska

Spoczywają w nim rodzice Aloise Jiráska, matka Vincencie, z domu Prouzová (†1887), oraz ojciec Josef Jirásek (†1901). Jeszcze do niedawna stał nad grobem piaskowcowy pomnik. Zaniedbany grób podupadał, wasoki nagrobek w formie krzyża runął i rozbił się na kilka części. Nagrobek zamówił w roku 1902 sam Mistrz Alois Jirásek u praskiego architekta Jana Kotěry (1871 - 1923). Środek krzyża zdobiła ośmiokątna płaskorzeźba głowy Chrystusa - dzieło rzeźbiarza Stanislava Suchardy (1866 - 1916). Na pomniku wykuty był pełen pietyzmu napis: „Całym sercem żyli dla swych dzieci, Boże wynagrodź im całą miłość, wierną troskę i utrapienia“.

Oprócz samego pomnika Jan Kotěra zaprojektował także liternictwo, ozdobną kratę oraz otaczającą zieleń.

The grave of Alois Jirásek's parents

Here rest Alois Jirásek's parents, mother Vincecie, born Prouzová (†1887), and father Josef Jirásek (†1905). Until recent times, a sandstone tombstone stood above the grave. But the neglected stone decayed and the tall cruciform tombstone fell and fractured into several pieces.

In 1902, Master Alois Jirásek himself had ordered the tombstone from Prague architect Jan Kotěra (1871 - 1923). The centre of the cross was graced with an octagonal sculpture of Jesus Christ's head by the sculptor Stanislav Sucharda (1866 - 1916). A pious inscription was inscribed on the tombstone: “With all their hearts they lived for their children. May God reward all their love, true care and toil.” In addition to the tombstone, Jan Kotěra designed the typeface, the decorative metal grille and the surrounding greenery.

Fotogalerie: Plánek hřbitova


Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010