živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Hrob Otýlie Gallmeyerové

ilustrační foto: Hrob Otýlie Gallmeyerové
Hrob Otýlie Gallmayerové
25

Operní zpěvačka Otýlie Gallmeyerová 1848 - 1924

Vnučka zakladatele hronovského ochotnického divadla Antonína Knahla, první láska Aloise Jiráska. V mládí absolvovala Pivodovu pěveckou školu v Praze. Později zpívala v souboru ruského emigranta barona Dervize ve švýcarském Luganu. Zde se provdala za houslistu Karla Gallmeyera. Po jeho smrti v roce 1902 se vrátila do Hronova.

Grób Otylii Gallmeyerovej

Śpiewaczka operowa Otýlie Gallmeyerová 1848 - 1924

Wnuczka założyciela hronovskiego teatru amatorskiego Antonína Knahla, pierwsza miłość Aloisa Jiráska. W młodości absolwowała szkołę śpiewu Pivoda w Pradze. Następnie śpiewała w zespole rosyjskiego emigranta Derviza w szwajcarskim Lugano. Tam również wyszła za skrzypka Karla Gallmeyera. Po jego śmierci w roku 1902 powróciła do Hronova.

The Grave of Otýlie Gallmeyerová

Opera singer Otýlie Gallmeyerová 1848 - 1924

She was a granddaughter of Antonín Knahl, the founder of Hronov amateur theatre, and Alois Jirásek's first love. She graduated from the Pivoda School of Singing in Prague at a young age. Later she sang in the chorus of a Russian emigrant, Baron Derviz in Lugano in Switzerland. Here she married violinist Karel Gallmeyer. After his death in 1902 she returned to Hronov.

Fotogalerie: Plánek hřbitova


Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010