živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Hrob Františka Součka staršího a mladšího

ilustrační foto: Hrob Františka Součka staršího a mladšího
Hrob Františka Součka staršího a mladšího
24

František Souček st. (1844 - 1919), řídící učitel, ředitel kůru ve farním kostele v Hronově.

Pokusil se o zpracování prvních dějin města Hronova do roku 1800. Pro nerozhodnost tehdejší hronovské obecní správy je nemohl vydat knižně. Vycházely proto tiskem na pokračování v krajinském listě Ratibor, ročník 1892.

František Souček ml. (     -     ), učitel v Hronově, syn řídícího učitele Františka Součka. Ochránce hronovských památek, autor několika průvodců po Hronově a okolí. Publikoval v časopise Od kladského pomezí. Nejoddanější přítel a důvěrník Aloise Jiráska.

Grób Františków Součków

František Souček starszy (1844 - 1919), kierownik szkoły, dyrygent chóru w kościele parafialnym w Hronovie.

Starał się opracować pierwszą historię miasta Hronova do roku 1800. Ze względu na niezdecydowanie ówczesnego hronovskiego magistratu nie mógł jej wydać w formie książkowej. Publikowana ona była w odcinkach w czasopiśmie krajoznawczym Ratibor, rocznik 1892.     

František Souček młodszy (     -     ), nauczyciel w Hronovie, syn Františka Součka starszego.

Obrońca hronovskich zabytków, autor kilku przewodników po Hronovie i okolicach. Publikował w czasopiśmie Od kladského pomezí. Najbardziej oddany przyjaciel i powiernik Aloisa Jiráska.

The grave of František Souček, father and son

Hrob Františka Součka staršího a mladšího

František Souček, Senior (1844 - 1919) head teacher and choir director in the Hronov parish church.

He attempted to put together the first history of Hronov through 1800. However due to indecisiveness of the local authority at the time, it could not be published in book form. So the history was published as a serial in the regional paper Ratibor, in the volume 1892.

František Souček junior (      -      ), a teacher in Hronov and son of František Souček.

He was the guardian of Hronov sites of historical interest and wrote several guide-books around Hronov and its surroundings. His work was published in the journal Od kladského pomezí. He was Alois Jirásek's most devoted friend and confidant.

Fotogalerie: Plánek hřbitova


Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010