živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Hrob Aloise Jiráska

ilustrační foto: Hrob Aloise Jiráska
Hrob Aloise Jiráska, (Alois Jirásek *23. 8. 1851 v Hronově †12. 3. 1930 v Praze)
20

Alois Jirásek *23. 8. 1851 v Hronově †12. 3. 1930 v Praze

Významný představitel české historické prózy a dramatické tvorby. Ve svém obsáhlém díle ztvárnil nejvýznamnější epochy českých dějin. Již za svého života se dočkal vysokých poct. Byl zvolen řádným členem České akademie věd a umění (1890), jmenován mimořádným členem Královské české společnosti nauk (1901) a promován na čestného doktora Univerzity Karlovy (1919). Roku 1917 jako první podepsal květnový manifest českých spisovatelů za národní samostatnost a 13. 4. 1918 přečetl na slavnostním shromáždění v Obecním domě v Praze národní přísahu. Zemřel v Praze. Urna s jeho popelem byla pietně uložena na hronovském hřbitově 19. 3. 1930.

V únoru roku 1931 byl na hrobě Aloise Jiráska postaven pomník, dílo pražského sochaře prof. Jaroslava Horejce. Pomník je ze žuly a dvoumetrová postava, představující ženu držící kalich, je vytesána z dioritu.

Grób Aloisa Jiráska

Alois Jirásek *23.8. 1851 Hronov †12. 3. 1930 Praga

Wybitny przedstawiciel czeskiej prozy historycznej oraz twórczości dramaturgicznej. W swoim obszernym dziele przedstawił obraz najważniejszych epok czeskich dziejów. Jeszcze za swego życia doczekał się wielkiego uznania. Był wybrany jako rzeczywisty członek Czeskiej Akademii Nauk i Sztuk (1890), mianowany członkiem Królewskiego Czeskiego Towarzystwa Naukowego (1901) oraz nadano mu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Karola (1919). W roku 1917 podpisał jako pierwszy majowy manifest czeskich pisarzy w sprawie narodowej niepodległości, a 13 kwietnia 1918 roku odczytał na uroczystym zgromadzeniu w Domu Miejskim w Pradze rotę narodowego ślubowania. Zmarł w Pradze. Urna z jego prochami złożona została 19 marca 1930 na hronovskim cmentarzu.

W lutym roku 1931 na grobie Aloisa Jiráska wzniesiono pomnik, dzieło praskiego rzeźbiarza prof. Jaroslava Horejca. Pomnik wykonany jest z granitu, a dwumetrowa postać kobiety trzymającej kielich wyrzeźbiona jest w diorycie.

The grave of Alois Jirásek

Alois Jirásek *23. 8. 1851 in Hronov †12. 3. 1930 in Prague

Alois Jirásek is a significant representative of Czech historical prose and dramatic work. He depicted the key periods of Czech history in his extensive work and was widely recognized during his lifetime. Jirásek was elected a regular member of the Czech Academy of Sciences and Art in 1890, designated as Honorary Member of the Royal Czech Society of Sciences in 1901 and received a doctorate honorius causa at Charles University in 1919. In 1917 Jirásek, was the first to sign the May Manifest of Czech authors for national independence and on 13 April 1918 he read a ceremonial oath at the assembly held in Obecní dům in Prague. He died in Prague. The urn containing his ashes was reverentially deposited in the Hronov cemetery on 19 March 1930.

In February 1931 a monument by Prague sculptor, Professor Jaroslav Horejc, was erected on Alois Jirásek's grave. The monument is made of granite, with a two metre tall figure representing a woman holding a chalice, sculpted of greenstone.

Fotogalerie: Plánek hřbitova


Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010