živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Hotel U Mostu

ilustrační foto: Hotel U Mostu
Hotel U Mostu
29

V místě dnešního parčíku u mostu přes řeku Metuji stával původně hostinec, v jehož prvním patře nechal koncem 19. stol. zbudovat majitel Adolf Středa velký secesní sál pro divadlo. Bohatou štukovou výzdobu sálu a stropu navrhl ak. sochař Stanislav Sucharda (1866 - 1916) z Prahy. Od r. 1899 zde měli scénu hronovští divadelní ochotníci, kteří tu v roce 1901 oslavili padesátiny Aloise Jiráska hrou Vojnarka za přítomnosti autora.

Hotel U Mostu vyhořel při hasičské taneční zábavě 22. 9. 1956. Za tři dny po požáru spadl překrásný štukový strop - hodnotné umělecké dílo. Budova byla požárem a následným zásahem hasičů naprosto zničena a odsouzena k demolici.

Hotel U Mostu

Na miejscu obecnego skweru przy moście przez rzekę Metuję stał pierwotnie hotel, na którego pierwszym piętrze pod koniec XIX wieku ówczesny właściciel Adolf Středa postanowił stworzyć wielką secesyjną salę teatralną. Bogaty wystrój sztukatorski sali i stropu wykonał art. rzeźbiarz Stanislav Sucharda (1866 - 1916) z Pragi. Od r. 1899 wykorzystywał tę scenę hronovski teatr amatorski, który tu w roku 1901 uczcił pięćdziesiątą rocznicę urodzin Aloisa Jiráska wystawieniem w obecności autora jego sztuki Vojnarka.

Hotel U Mostu spłonął 22 września 1956 roku przy okazji strażackiej zabawy tanecznej. Trzy dni po pożarze runął piękny sztukaterski strop - cenne dzieło sztuki. Wskutek pożaru jak również akcji gaśniczej straży budynek uległ całkowitemu zniszczeniu i został przeznaczony do rozbiórki.

Hotel by the Bridge (U Mostu)

A tavern used to stand next to the bridge over the river Metuje, where there is now a small park. At the end of the 19th century, the owner Alois Středa built a large Art Nouveau style theatre hall on the first floor. The rich stucco ornamentation of the hall and ceiling was designed by academic sculptor Stanislav Sucharda (1866 - 1916) from Prague. From 1899 the hall served the Hronov amateur theatre as a stage. It was here that they celebrated Alois Jirásek's 50th birthday with a performance of his play Vojnarka for the author.

The hotel burned down during a fire brigade dance on 22 September 1956. Three days after the fire, the beautiful stucco ceiling, a valuable work of art, collapsed. The building, totally destroyed due to the fire and subsequent fire brigade activity, was doomed to demolition.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010