živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Hostinec U zeleného stromu

Hostinec U zeleného stromu
06

Stával v rohu hronovského náměstí vedle radnice. Dnes se v jeho budově nachází Komerční banka. V hostinci u empírového stolu zasedala jednou týdně duševní elita Hronova. Farář, dolejší mlynář, ranhojič Marek Teller a hostinský Josef Zejdl. Ten hlásal nové hospodářské myšlenky. Byl jmenován školdozorcem přádelní školy, která byla zřízena z popudu faráře Josefa Regnera v roce 1845 v přístěnku hostince. Neměla však dlouhého trvání.

Od roku 1904 se U zeleného stromu scházela recesní stolová společnost Mandarini. Sestávala z veselých, zábavymilovných stolovníků. Pravidelnými hosty zde byli starosta města, farář, ředitel školy, továrníci, úředníci, obchodníci a živnostníci. Hlavní osobností se stal mlynář Karel Kostelecký, který se velice podobal císaři Františku Josefu I. Založili si vlastní říši s vládcem Mikadem a ministerskou radou. U nezasvěcených hronovských občanů vyvolávali svým chováním údiv, u přítomných hospodských hostů veselost a dobrou náladu. Spolek zanikl s vypuknutím 1. světové války v roce 1914.

Gospoda U zeleného stromu

Stała niegdyś w rogu hronovskiego rynku obok ratusza, dziś w jej budynku znajduje się Komerční Banka. U empirowego stołu zasiadała co tydzień intelektualna elita Hronova: proboszcz, młynarz z dolnego młyna, felczer Marek Teller i oberżysta Josef Zeidl, który głosił nowe idee ekonomiczne. Był on mianowany inspektorem założonej w izbie przy gospodzie w roku 1845 z inicjatywy ks. Josefa Regnera szkoły przędzalniczej. Szkoła jednak nie przetrwała długo.

Od roku 1904 spotykało się U zeleného stromu żartobliwe towarzystwo biesiadne Mandaryni. Składało się ono z wesołych, lubiących zabawę stołowników. Regularnymi gośćmi byli burmistrz, proboszcz, dyrektor szkoły, fabrykanci, urzędnicy, kupcy i przedsiębiorcy. Główną postacią stał się młynarz Karel Kostelecký, który był niezmiernie podobny do cesarza Franciszka Józefa. Założyli sobie własne państwo z władcą Mikadem i radą ministrów. U niezorientowanych mieszkańców Hronova ich zachowanie budziło zdumienie, u obecnych przy tym gości gospody wesołość i dobry nastrój. Towarzystwo zanikło w roku 1914 po wybuchu pierwszej wojny światowej.

The “Green Tree Tavern”

It used to stand in the corner of the Hronov square next to the town hall. Nowadays the Commercial Bank is located in this building. Once a week, Hronov’s intellectual elite: the parson, the miller, the folk healer Marek Teller and the innkeeper Josef Zejdl, who liked to hold forth on new economic ideas, would meet in the tavern at the Empire table. Zejdl was appointed supervisor in the spinning factory school which was founded in the tavern’s shed on the initiative of Parson Josef Regner in 1845. However, the school did not last for a long time.

From 1904 the fun-loving members of the eccentric “table club” Mandarini would meet “at the Green Tree.” The town mayor, school director, parson, factory owners, clerks, businessmen and tradesmen were all regular customers. Karel Kostelecký, who bore a marked resemblance to Emperor Franz Josef I, became their leader. They founded their own empire with the ruler Mikado and a council of ministers. They raised the eyebrows of Hronov’s citizens and brought good cheer to the tavern’s customers. The club came to an end in 1914 when the World War I broke out.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010