živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Budova městské spořitelny

ilustrační foto: Budova městské spořitelny
Budova městské spořitelny
28

Postavena byla v letech 1936 - 1937 podle plánů hronovského rodáka Ing. arch. Jindřicha Freiwalda, spolumajitele firmy Freiwald a Böhm v Praze – Karlíně. Stavba byla svěřena spojeným firmám B. Veselý a J. Šustr – stavitelům v Hronově. Slavnostní předání spořitelního paláce čp. 580 se uskutečnilo 27. listopadu 1937.

Široké obloukovité schodiště zdobí dvě polonahé pískovcové plastiky ženy a muže symbolizující textilní výrobu a strojírenství. Jejich autorem je sochař Jaroslav Horejc (1886 - 1983).

V roce 1939 byl ke spořitelně přistavěn nájemní dům. Obě budovy tvoří v Husově ulici harmonický celek.

Budynek miejskiej kasy oszczędności

Wzniesiony został w latach 1936 - 1937 według projektu pochodzącego z Hronova inż. arch. Jindřicha Freiwalda, współwłaściciela firmy Freiwald i Böhm w Pradze – Karlínie. Wykonanie prac budowlanych powierzono połączonym firmom B. Veselý & J. Šustr – budowniczym w Hronově. Uroczyste przekazanie pałacu oszczędności miało miejsce 27. listopada 1937 roku.

Szerokie łukowe schody ozdobione są dwoma półnagimi postaciami kobiety i mężczyzny, symbolizującymi przemysł tekstylny i maszynowy. Ich autorem jest rzeźbiarz Jaroslav Horejc (1886 - 1983).

W roku 1939 do kasy oszczędności dobudowano budynek mieszkalny. Obie budowle tworzą na ulicy Husa harmonijną całość.

The Town Savings Bank

The building was built in the years 1936 - 1937 according to the design of the Hronov native, Ing. Arch. Jindřich Freiwald, a co-owner of Freiwald and Böhm in Prague – Karlín. The construction was entrusted to the joint companies of B. Veselý and J. Šustr – Hronov builders. The transfer ceremony of the savings bank palace, house number 580, took place on 27 November 1937.

The wide arched staircase is embellished by two sandstone sculptures of a semi-nude man and a woman, symbolizing textile production and mechanical engineering. The author is sculptor Jaroslav Horejc (1886 - 1983).

In 1930 an apartment building was added to the bank building. Both buildings constitute a harmonious unit in Husova Street.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010