živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012

Rada města schvaluje:
1/9 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města jmenuje:
2/9 - pana Marka Dvorského do funkce vedoucího odboru „Městská knihovna Egona Hostovského, Městského úřadu v Hronově“ s účinností od 1. 7. 2012 se zkušební lhůtou 6 měsíců - 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 04. 2012