živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. 4. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/8/96/1 - poskytnutí dotace ve výši 30.957,00 Kč Aeroklubu Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČO 15046061, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/8/96/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 07/2021, s Aeroklubem Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČO 15046061.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/8/96/3 - poskytnutí dotace ve výši 17.174,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/8/96/4 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 12/2021, s Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/8/96/5 - poskytnutí dotace ve výši 24.739,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/8/96/6 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 13/2021, s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/8/96/7 - poskytnutí dotace ve výši 31.689,00 Kč TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/8/96/8 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 15/2021, s TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/8/96/9 - poskytnutí dotace ve výši 36.041,00 Kč spolku VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/8/96/10 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 17/2021, s VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/8/96/11 - poskytnutí dotace ve výši 28.840,00 Kč S-Sport Hronov, z.s., Velký Dřevíč 196, 549 34 Hronov 4, IČO 06737684, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/8/96/12 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 18/2021, s S-Sport Hronov, z.s., Velký Dřevíč 196, 549 34 Hronov 4, IČO 06737684.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/8/96/13 - poskytnutí dotace ve výši 4.283,00 Kč spolku Orel Jednota Hronov - Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČO 66288606, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/8/96/14 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 19/2021, s Orel Jednota Hronov - Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČO 66288606.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/8/97/1 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v 1. lize v období leden - červen 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/8/97/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 05/2021, s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/8/99/1 - uzavření smlouvy „Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování" vč. dodatku č. 1 a 2 na část pozemku parc. č. 1608/1, v k. ú. Hronov, o výměře 0,68 m², roční nájemné ve výši 500 Kč plus DPH s provozovatelem Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 28408306.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/8/100/1 - smlouvu o podmínkách užívání prostranství za účelem konání Hronovské pouti s panem Janem Pazderou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/8/101/1 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, velikost 1+1, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 35,73 m² (plocha pro nájem 34,73 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov dobu určitou do 31. 5. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 91 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/8/102/1 - uzavření smlouvy o výpůjčce s Komité Čapek Hronov z. s., Boženy Němcové 798, Hronov na částí pozemků parc. č. 1124 v k. ú. Hronov a 192/1 v k. ú. Zlíčko k osazení pískovcových směrníků projektu Cesta psa Voříška.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/8/103/1 - přijetí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/8/104/1 - výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Divadelní 871, Hronov, č. NP/02/06 uzavřenou dne 26. 1. 2006 s panem Liborem Fridrichem, se sídlem Komenského náměstí 384, Police nad Metují.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/8/109/1 - dodavatele akce „Nátěr ocelové konstrukce hokejové haly“ pana Jiřího Humňala, M. Gorkého 261, 541 01 Trutnov, IČO: 65700767 s cenou 1 054 826 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
24/8/110/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 – dodávka nábytku", zadávaná v otevřeném řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
25/8/110/2 - dodavatelem veřejné zakázky „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 – dodávka nábytku" společnost Atex spol. s r.o., Střední 1722, 500 08 Hradec Králové, IČ: 47451203, za nabídkovou cenu 3.160. 000 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:  
26/8/107/1 - poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002, na nátěr dřevěného podbití věže u kostela Všech svatých v Hronově.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
27/8/98/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. číslo 1363, 1364, 1365 a 1366, každý o výměře 24 m2 v k. ú. Zbečník. Minimální cena prodeje 500 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
28/8/105/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parcelní č. 261/3 o výměře cca 1300 m2 v k. ú. Rokytník za cenu prodeje 17,50 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:  
29/8/108/1 - se zapojením Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, IČO 70995397, do projektu 7. výzvy v Operačním programu potravinové a materiální pomoci na "obědy do škol" pro školní rok 2021-2022.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
30/8/108/2 - se zapojením Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, IČO 70996873, do projektu 7. výzvy v Operačním programu potravinové a materiální pomoci na "obědy do škol" pro školní rok 2021-2022.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 05. 2021