živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. dubna 2012

Rada města schvaluje:
1/8 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel

Rada města stanovuje:
2/8 - s účinností od 1. 4. 2012 řediteli DDM Domino Bc. Jaroslavu Škopovi osobní příplatek - 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 04. 2012