živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 4. 2016

Rada města schvaluje:
1/7/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města bere na vědomí:
2/7/000/1 - že konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky ZŠ Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, neproběhlo z důvodu odstoupení jediné uchazečky.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města vyhlašuje:
3/7/000/2 - nové konkurzní řízení na místo ředitele/ky Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 04. 2016