živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2010

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24.3.2010
od 17.45 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Rada města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu MUDr. Petra Miholu – 6 pro, 1 se zdržel
2/7 - činnost TS Města Hronova spočívající v
         - prodeji dřevní štěpky za cenu ve výši 230,- Kč/m3 + 10 % DPH, dopravu štěpky zájemcům do 5 km zdarma, za 6. a každý další km 16,- Kč/km + 20 % DPH.
         - štěpkování včetně úklidu štěpky za cenu 825 Kč/hodinu + 20 % DPH (účtovat každou započatou čtvrthodinu). Doprava soupravy do 5 km zdarma, za 6. a každý další km 16,- Kč/km + 20 % DPH – 7 pro
3/7 - prodloužení  NS paní Kateřině Vinterové na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 48,11 m2, v I. podlaží domu na dobu určitou od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2010 za nájemné Kč 15,81/m2 – 7 pro
4/7 -  prodloužení NS paní Jitce Krulichové na byt č. 15, 2+1, se standardním vybavením o velikosti 55,36 m2, na dobu určitou od 1.4.2010 do 30.6.2010 za nájemné Kč 29,24/m2 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
5/7 - informaci o porovnání nákladů na velkoobjemový svoz s odvozem věcí ze separačního místa v areálu Technických služeb v Hronově – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 03. 2010