živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. 2. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/3/33/1 - poskytnutí finančního daru Kladskému pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 549 01 Náchod, IČO 25915096, ve výši 10.000,00 Kč k realizaci marketingové kampaně projektu ČAPEK pro rok 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
2/3/34/1 - Domovu odpočinku ve stáří Justynka Hronov snížení kapacity ze 67 na 60 klientů.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/3/35/1 - uzavření Smlouvy o zabezpečení zadávacího řízení s firmou ARCH consulting s.r.o., Praha, Sluštická 873/6, 100 000 Praha, IČ 28779479, na zabezpečení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství města Hronova.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/3/37/1 - poskytnutí věcného daru ve formě občerstvení v hodnotě 2.000,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 549 31 Hronov, IČO 62731025, na dětský karneval, který se uskuteční 22.02.2020 v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/3/40/1 - zvýšení nájemného nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města Hronova pro rok 2020 o inflační koeficient ve výši 2,8 %.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/3/40/2 - ceník základního nájemného na pronájem nebytových prostor pro rok 2020 zvýšený o inflační koeficient ve výši 2,8 %.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/3/41/1 - ubytování a poskytnutí 10% slevy z ceny za ubytování v hotelu Radnice pro MKS Červený Kostelec od 18. 8. - 24. 8. 2020 pro účinkující Mezinárodního folklorního festivalu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/3/42/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 61,65 m² (plocha pro nájem 56,08 m²) v ulici Nerudova 402, Hronov ke dni 29.02.2020.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/3/43/1 - výjimku ze Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. IV zakázka od 100 000 Kč bez DPH nedosahující 500 000 Kč bez DPH. Výjimka se týká dodavatele pro vypracování diagnostického průzkumu a statického výpočtu zatížitelnosti MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto na akci „Most ev. č. 17b-1 přes Metuji – Hronov – diagnostika, statický výpočet zatížitelnosti“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/3/43/2 - uzavření objednávky na akci „Most ev. č. 17b-1 přes Metuji – Hronov – diagnostika, statický výpočet zatížitelnosti“, zakázka malého rozsahu s dodavatelem MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938 za nabídkovou cenu 119 700 Kč bez DPH (144 837 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/3/44/1 - dodavatele veřejné zakázky na dodávku služebního auta pro Městský úřad Hronov společnost AUTO BRANKA, s.r.o. Českoskalická 1743/1, 547 01 Náchod, IČ: 49245589 jako nejvhodnější s nabídkovou cenou 345 115,00 Kč bez DPH (417 590,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/3/45/1 - Program dotací z rozpočtu města Hronova pro rok 2020 v oblasti sportovní.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/3/46/1 - prodej motorového vozidla Škoda Octavia za cenu 98.000,00 Kč s DPH AutoESA a.s., K Učilišti 170, 102 00 Praha 10, pobočka Hradec Králové, Bratří Štefanů 973/63A, 500 02 Hradec Králové, IČ 25627538
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
14/3/39/1 - prodej mobilního telefonu značky HUAWEI Mate 10 Lite Dual Blue za částku 1 700,00 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města vyhlašuje:
15/3/38/2 - konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod se sídlem nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
16/3/38/1 - usnesení č. 1/2020 ze dne 15. 1. 2020, bod č. 28/1/12/1.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města vydává:
17/3/36/1 - Jednací řád Rady města Hronova s účinností ode dne 12. 2. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 03. 2020