živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 08.02.2017

Rada města schvaluje:
1/3/000 –  ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra
  Hlasování: Pro 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/3/40/1 -  výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Zateplení DPS a BD, č.p. 36 a 160, Hostovského, Hronov“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

3/3/40/2 –  přidělení veřejné zakázky „Zateplení DPS a BD, č.p. 36 a 160, Hostovského, Hronov“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uchazeči ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ 27094359 za nabídkovou cenu 7 387 585,66 Kč bez DPH (8 495 723,51 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 03. 2017