živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 29. ledna 2014

Rada města schvaluje:
1/3 – ověřovatelkou zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/3 - podmínky zadávacího řízení na akci „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“ dle přílohy – 7 pro
3/3 - složení komise pro otevírání obálek na akci „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“ v tomto složení: Bc. Hana Nedvědová, Ing. Jiří Kašík, Pavel Topolnickyj, Michal Kubeček, Petr Chmelař (náhradníci – Mgr. Josef Thér, František Holman, Ing. Ivana Stonjeková, Jindřich Šťavík, Jaroslav Pokorný) – 7 pro
4/3 - složení komise pro hodnocení nabídek na akci „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“ v tomto složení: Bc. Hana Nedvědová, Ing. Jiří Kašík, Pavel Topolnickyj, Michal Kubeček, Petr Chmelař (náhradníci – Mgr. Josef Thér, František Holman, Ing. Ivana Stonjeková, Jindřich Šťavík, Jaroslav Pokorný) – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 01. 2014