živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 28/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 05. 12. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Rada města schvaluje:
1/28/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/28/238/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 07.12.2015 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové výměře 54,10 m² (plocha pro nájem 46,15 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/28/239/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 08.12.2014 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 46,50 m² (plocha pro nájem 43,80 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/28/240/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 10.11.2014 na byt č. 10, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 77,90 m² (plocha pro nájem 75,95 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 30.04.2019 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/28/242/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 17/OM/09, na snížení výměry nájmu části pozemku parc. č. 417 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/28/242/2 - uzavření nájemní smlouvy č. 22/OM/2018, 549 31 Hronov, na nájem části pozemku p. p. č. 417 o výměře 15 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/28/243/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 21/OM/2018, na nájem části pozemku p. p. č. 31/1 v k. ú. Zbečník o výměře 697 m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/28/244/1 - odpisový plán konvektomatu s příslušenstvím v pořizovací ceně 168.012,00 Kč, který je užíván Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397. Doba odepisování činí 8 let.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/28/245/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 08.12.2014 na byt č. 12, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,70 m² (plocha pro nájem 30,95 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/28/246/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 08.12.2014 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,05 m² (plocha pro nájem 45,57 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 66,89 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/28/247/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 16.12.2014 na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,08 m² (plocha pro nájem 55,84 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/28/249/1 - uzavření „Dohody č. 23/OM/2018 o ukončení nájemní smlouvy“ na část pozemku parc. č. 1466 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/28/250/1 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hronova v roce 2019 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/28/251/1 - finanční dary pro členy JSDH Hronov za rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/28/252/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.12.2014 na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 46,00 m² (plocha pro nájem 43,25 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/28/253/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25.01.2016 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 57,15 m² (plocha pro nájem 53,83 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/28/254/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 06.01.2016 na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,60 m² (plocha pro nájem 32,00 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 30 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/28/255/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 10.12.2014 na byt č. 1, 1+2, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 70,01 m² (plocha pro nájem 70,01 m²), v Malé Čermné čp. 9, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/28/256/1 - rozpočtové opatření č. 17/2018/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/28/257/1 - vyplacení mimořádných odměn za rok 2018 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací města Hronova.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/28/258/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 11.12.2014 na byt č. 9, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 77,90 m² (plocha pro nájem 69,50 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/28/259/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 08.02.2013 na byt č. 4, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,17 m² (plocha pro nájem 32,79 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2020 za nájemné 30 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/28/260/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 08.12.2014 na byt č. 1, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 37,12 m² (plocha pro nájem 33,72 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2020 za nájemné 30 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/28/261/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 08.12.2016 na byt č. 6, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 84,60 m² (plocha pro nájem 80,10 m²), v ulici Hostovského 17, Hronov na dobu určitou do 31.12.2019 za nájemné 20,97 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/28/262/1 - uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2017 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m² (plocha pro nájem 50,74 m²) v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 30.06.2019 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/28/265/1 - Domu dětí a mládeže Domino Hronov použít na platy externistů v roce 2018 finanční prostředky, které jsou tvořeny úplatami za kroužky, a to ve výši 370.000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
27/28/237/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2016535/VB/1 - Rokytník – knn p. č. 733/3 pro RD Jeništa“ mezi ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/28/248/1 - Zastupitelstvu města Hronova schválit rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
29/28/264/1 - ředitelce Kulturního a informačního střediska Hronov přepracovat nájemní smlouvy tak, aby smlouva obsahovala částku za pronájem dotčeného prostoru za jednu hodinu, počet sjednaných hodin na rok/pololetí, celkovou částku pronájmu a splatnost nájemného za čtvrtletí. Sjednaná cena za hodinu musí být u stejného účelu stejná.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 12. 2018