živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 27/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. 12. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/27/361/1 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 1, velikost 1+0, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 37,12 m² (plocha pro nájem 33,72 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a nájem zařízení 161 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/27/362/1 - střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace na roky 2021-2024.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/27/362/2 - střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy a Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, příspěvková organizace, na roky 2021-2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/27/362/3 - střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, na roky 2021-2024.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/27/362/4 - střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké školy Hronov na roky 2021-2024.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/27/362/5 - střednědobý výhled rozpočtu Kulturního a informačního střediska Hronov na roky 2021-2023.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/27/362/6 - střednědobý výhled rozpočtu Domu dětí a mládeže Domino Hronov na roky 2021-2023.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/27/362/7 - návrh střednědobého výhledu rozpočtu Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov na roky 2021-2023.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/27/363/1 - přijetí věcného daru ve formě zboží v hodnotě 3.965,53 Kč Domem dětí a mládeže Domino Hronov, IČO 00857921, od WIMEX s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, IČO 49286081, který je určen pro potřeby organizace.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 01. 2021