živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 27/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. prosince 2012

Rada města schvaluje:
1/27 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 6 pro, 1 se zdržel
2/27 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 11. 2011 na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 46,00 m2 (plocha pro nájem je 43,25 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
3/27 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2012 na byt č. 8, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 70,73 m2, (plocha pro nájem je 61,23 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
4/27 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 12. 7. 2011 na byt č. 4, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 35,44 m2, (plocha pro nájem je 31,94 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
5/27 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 15, byt se standardním vybavením, 1+2, v ulici Riegrova 458, Hronov, o celkové výměře 66,74 m2 (stejná je i započitatelná plocha pro výpočet nájmu), s věcně usměrňovaným nájemným Kč 29,24/m2/měs. k datu 31. 12. 2012 – 7 pro
6/27 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15. byt se standardním vybavením, 1+2, o celkové výměře 66,74 m2 (stejná je i započitatelná plocha pro výpočet nájmu), v ulici Riegrova 458, Hronov, s věcně usměrňovaným nájemným Kč 29,24/m2/měs. od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 – 7 pro
7/27 - nákup stropního zvedacího kolejnicového systému Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov od firmy ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00  Praha – Bubeneč, IČ 45306371, v hodnotě Kč 319.862,00 – 7 pro
8/27 - výši příplatků ředitelům PO od 01.01.2013
9/27 – řediteli Domu dětí a mládeže Domino Hronov pro školní rok 2012/2013 použití finančních prostředků, které jsou tvořeny úplatami za zájmové vzdělávání, na financování mezd externistům, a to ve výši Kč 100.000,00 – 7 pro
10/27 - poskytnutí příspěvku Skalní záchranné službě v CHKO Broumovsko, se sídlem Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí, IČ 70156387, na její činnost v roce 2013, ve výši Kč 2.000,-- - 7 pro
11/27 - ceník na prodej palivového dřeva s platností od 1.1.2013 – 7 pro
12/27 - vyplacení mimořádných odměn za rok 2012 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací města Hronova – 7 pro
13/27 - uzavření smlouvy s firmou DARUMA spol. s. r. o., Zelinářská 10, 301 64 Plzeň, IČO 16736842, DIČ CZ16736842 na prezentaci města Hronova v rámci městského informačního a orientačního systému v Náchodě na dobu 3 let (od 31.3.2013 do 31.3.2016) za Kč 12.000,-- bez DPH – 7 pro
14/27 - složení komise pro otevírání obálek k výzvě „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“:
Hana Nedvědová (Mgr. Josef Thér)  
Ing. Jiří Kašík (Michaela Kajnarová)  
Ing. Jan Tomek (Michal Kubeček) – 7 pro
15/27 - složení hodnotící komise k výzvě „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“:
 Hana Nedvědová (Mgr. Josef Thér)  
Ing. Jiří Kašík  (Ing. Václav Soukup)  
Michaela Kajnarová  (Ing. Jan Tomek)  
Michal Kubeček (Ing. Jiří Polák)  
Pavel Topolnickyj (Ing. Ivana Stonjeková)
František Holman (Ing. Lenka Vítová)    
 Ing. Lukáš Polej (Zdeněk Višňák) – 7 pro

Rada města neschvaluje:
16/27 - žádost o úpravu bytu č. 7 v ulici Riegrova 458, Hronov – 7 pro

Rada města revokuje:
17/27 – bod č. 15/25 z usnesení č. 25/2012 ze dne 14.11.2012 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
18/27 – termíny jednání rady v I. pololetí 2013 - 16.1., 30.1., 13.2., 13.3., 27.3., 10.4., 15.5., 29.5.,12.6.

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 12. 2012