živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 26/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 29. 12. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/26/357/1 - rozpočtové opatření č. 17/2021/RM.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/26/358/1 - přijetí věcného daru, a to hygienických potřeb v hodnotě 6.930,08 Kč, Domem dětí a mládeže Domino Hronov, IČ: 00857921, od společnosti WIMEX s.r.o., IČO: 49286081.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

3/26/359/1 - cenu za popelnice, a to 720 Kč včetně DPH za nádobu o objemu 120 l a 1 020 Kč včetně DPH za nádobu o objemu 240 l. V případě zničení čipu ze strany majitele nádoby je cena nového čipu včetně manipulace 100 Kč včetně DPH. Ceny jsou platné od 1. 1. 2022.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

Rada města pověřuje:
4/26/000 - starostu města požádat o stanovisko Českou advokátní komoru ve věci poskytování právních služeb JUDr. Evou Vrzáčkovou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 01. 2022