živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 26/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16. 12. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/26/346/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 15, velikost 1+2, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 66,74 m² (plocha pro nájem 66,74 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 220 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/26/347/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5, velikost 1+2, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 62,08 m² (plocha pro nájem 55,84 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 110 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
         
3/26/349/1 - rozpočet Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace na rok 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/26/349/2 - rozpočet Mateřské školy a Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, příspěvková organizace na rok 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/26/349/3 - rozpočet Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod na rok 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/26/349/4 - rozpočet Základní umělecké školy Hronov na rok 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/26/349/5 - rozpočet Kulturního a informačního střediska Hronov na rok 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/26/349/6 - rozpočet Domu dětí a mládeže Domino Hronov na rok 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/26/349/7 - rozpočet Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov na rok 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/26/350/1 - poskytnutí dotace ve výši 4.998,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, která je určena účelově na výdaje spojené s pořízením propagačních materiálů na akci Dětský den v následujících letech.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/26/350/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 38/2020 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/26/350/3 - poskytnutí dotace ve výši 4.998,00 Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 1, 549 34 Hronov 4, IČO 62730991, která je určena účelově na výdaje spojené s pořízením propagačních materiálů na akci Dětský den v následujících letech.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/26/350/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 39/2020 s SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 1, 549 34 Hronov 4, IČO 62730991.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/26/351/1 - rozpočtové opatření č. 09/2020/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/26/353/1 - poskytnutí dotace ve výši 25.000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814, která je určena účelově na provoz a další rozvoj Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/26/353/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 40/2020 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/26/353/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814, která je určena účelově na provoz Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/26/353/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 41/2020 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

19/26/354/2 - prodej 2 ks magnetofonů TEAC X-2000M z majetku Kulturního a informačního střediska Hronov, a to za cenu 27.000 Kč/1 kus.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/26/355/1 - Směrnici č. 3/2020 pro poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci klientům sociální práce.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/26/356/1 - uzavření Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO se společností Správa BOZP s.r.o., IČ: 07414552, se sídlem Palác Komenium, Komenského 264, 500 03 Hradec Králové.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/26/357/1 - vybraného dodavatele veřejné zakázky „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Hronov", nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, společnost Marius Pedersen a.s., IČ:42194920,
se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové s nabídkovou cenou 27 694 904 Kč bez DPH (33 510 834 Kč včetně DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/26/358/1 - dočasné uzavření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace z důvodu závažného epidemiologického stavu a s tím spojené nedostatečné personální kapacity MŠ, a to do 23. 12. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

24/26/359/1 – prodej dopravního hasičského auta – skříňového Roburu za cenu 30.000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

25/26/360/1 - prodej dvou použitých digestoří z bývalé restaurace radnice za cenu 13 000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Rada města neschvaluje:  
26/26/352/1 - přidělení dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 ve výši 15 000 Kč na pokrytí části nákladů telefonické krizové Linky bezpečí pro děti a mládež a Rodičovské linky.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města vyhlašuje:  
27/26/348/1 - Dotační programy města pro rok 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Rada města revokuje:  
28/26/354/1 - bod č. 11/22/283/1 usnesení č. 22/2020 ze dne 21. 9. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 01. 2021