živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 26/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, která se uskutečnila dne 14. prosince 2011

Rada města schvaluje:
1/26 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/26 - uzavření smlouvy s vlastníky pozemků p.p.č. 290/1 a st.p.č. 214 v k.ú. Zbečník za účelem vybudování ,,Opěrné zdi MK na p.p.č. 1245/2, p.p.č. 290/1 a st.p.č. 214 v k.ú Zbečník“ (smlouva přílohou) – 7 pro
3/26 - uzavření Dod. č. 1 k SOD 02/Kaj/2011 s firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha IČ:45274924, který se týká změny rozsahu prací stavební akce „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.00655 a jeho hodnota je Kč 17 480 Kč vč. DPH (Kč 14 566,67,- Kč bez DPH). Celková cena díla bude tedy Kč 10 362 626,-  vč. DPH (Kč 8 632 521,33,- bez DPH). Ostatní ujednání zůstávají v platnosti (dodatek přílohou) – 7 pro
4/26 - dodavatele stavební akce „Opěrná stěna Zbečník“ fi. Jiří Grätz CES – EKO, Zbečník, Dolská 126, 549 31 Hronov IČ:45579695 za nabídkovou cenu Kč 503 756,68,-- vč. DPH ( Kč 419 797,23,-- bez DPH) – 7 pro
5/26 - s účinností od 01.02.2012 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ze 30 na 33 u školní družiny, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 12. 2011