živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 12. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/25/342/1 - záměr nájmu za účelem umístění 2 kontejnerů na sběr použitého textilu na částech pozemků o výměře 1,50 m2, stanoviště č.:
1. pozemek parcelní číslo 343/2 v k. ú. Hronov (u prodejny Konzum)
2. pozemek parcelní číslo 1638/1 v k. ú. Hronov (Příčnice, křižovatka ulic Úvoz, Bezručova)
Nájemné za 2 stanoviště kontejnerů na sběr textilu činí 400 Kč bez DPH za rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/25/343/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29. 4. 2021 na byt č. 1, velikost 1+0, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 37,12 m² (plocha pro nájem 33,72 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 30. 4. 2022 za nájemné 40 Kč/m²/ měsíc a za nájem zařízení 161 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/25/344/1 - přijetí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ: 70995397, od firmy Saar Gummi Czech s.r.o., IČO: 25931857.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/25/345/1 - rozpočet Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace na rok 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/25/345/2 - rozpočet Mateřské školy a Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, příspěvková organizace na rok 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/25/345/3 - rozpočet Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod na rok 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/25/345/4 - rozpočet Základní umělecké školy Hronov na rok 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/25/345/5 - rozpočet Kulturního a informačního střediska Hronov na rok 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/25/345/6 - rozpočet Domu dětí a mládeže Domino Hronov na rok 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/25/345/7 - rozpočet Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov na rok 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/25/346/1 - Pravidla pro pronajímání tělocvičen s účinností od 1. 1. 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/25/347/1 - výjimku ze Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. IV zakázka od 100 000 Kč bez DPH nedosahující 500 000 Kč bez DPH. Výjimka se týká uzavření smlouvy na administraci projektů IROP v době povinné udržitelnosti s GRANTIS Consulting s.r.o., Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové, IČ 03477177.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

13/25/347/2 - uzavření smlouvy s GRANTIS Consulting s.r.o., Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové, IČ 03477177 na administraci projektů IROP v době povinné udržitelnosti.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/25/348/1 - odepsat nezaplacené faktury č. 201836 (KDF 3181435) a č. 201839 (KDF 3181434) a vyřadit je ze závazků.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/25/349/1 - renovaci signalizace v Domově odpočinku ve stáří Justynka Hronov firmou ZPT Vigantice, s.r.o. za nabídkovou cenu 498.289,90 Kč bez DPH
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/25/350/1 - přijetí darů z projektu Ježíškova vnoučata Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/25/351/1 - nákup komunálního vysavače GLUTTON 2411 Electric H2O, včetně všech příslušenství, které jsou součástí nabídky, od firmy Unikont Group s.r.o., Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice, IČ: 41193113 za nabídkovou cenu 413 223,00 Kč bez DPH (499 999,83 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/25/352/1 - nákup stroje Husqvarna R 420 TsX AWD včetně žacího ústrojí, od firmy Stavis - Ing. Luboš Hlaváček, Havlíčkova 144, 552 03 Česká Skalice, IČ: 11158310 za celkovou cenou 264 400,00 Kč bez DPH (319 924,00 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/25/353/1 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2021/Maz s firmou Eltym Hronov spol. s.r.o., Husova 207 549 31 Hronov, IČ: 25262033.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/25/354/1 - ceník využití zimního stadionu (Wikov arény) od 1. 1. 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/25/355/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 214, 0+1, byt s kvalitou standard, o celkové podlahové ploše 41,89 m² (plocha pro nájem 37,02 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ke dni 31. 12. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

22/25/356/1 - vyplacení mimořádné odměny za rok 2021 řediteli příspěvkové organizace DDM Domino Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 12. 2021