živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 2. 12. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
 1/25/312/1 - finanční dary pro členy JSDH Hronov za rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/25/313/1 - výsledek hodnocení veřejné zakázky „Vybavení počítačovou technikou ZŠ Hronov – Velký Dřevíč – dodávka vybavení“, zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov a dle ustanovení § 6, § 27 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/25/313/2 - přidělení veřejné zakázky „Vybavení počítačovou technikou MŠ Hronov – Velký Dřevíč – dodávka vybavení“, zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov a dle ustanovení § 6, § 27 a § 31 zákona
o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně, dodavateli DLNK, s. r. o., T. G. Masaryka 1427, Nové Město nad Metují IČ 26012162 za nabídkovou cenu 220 510 Kč bez DPH (266 817,00 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/25/315/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, velikost 1+2, byt se sníženou kvalitou o celkové podlahové ploše 70,01 m² (plocha pro nájem 70,01 m²), Malá Čermná 9, 549 31 Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 39 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 135 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/25/316/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, velikost 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 50,85 m² (plocha pro nájem 48,37 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 51,07 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 79 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/25/317/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 14, velikost 1+3, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 60,22 m² (plocha pro nájem 60,22 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 235 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/25/318/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, velikost 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 52,80 m² (plocha pro nájem 48,49 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 5 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/25/319/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 10, velikost 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 31,33 m² (plocha pro nájem 31,33 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 30 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/25/320/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, velikost 1+2, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 89,60 m² (plocha pro nájem 78,20 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 61,46 Kč/m²/ měsíc a za nájem zařízení 194 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/25/321/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 53,05 m² (plocha pro nájem 51,05 m²) v ulici Riegrova 458, Hronov ke dni 31. 12. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/25/322/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 12, velikost 1+0, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 33,70 m² (plocha pro nájem 30,95 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 40 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/25/323/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, velikost 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 46,82 m² (plocha pro nájem 45,15 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 422 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/25/324/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, velikost 1+3, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 87,91 m² (plocha pro nájem 73,99 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 5 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/25/325/1 - smlouvu o výpůjčce se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hronov, se sídlem nám. Čs. armády 120, 549 31 Hronov, IČO 486 23 628.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/25/326/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, velikost 1+0, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 36,17 m² (plocha pro nájem 32,79 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 73 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/25/328/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5, velikost 1+2, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 80,60 m² (plocha pro nájem 75,40 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 63 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/25/329/1 - vyplacení mimořádných odměn za rok 2020 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací města Hronova.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/25/330/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, velikost 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 50,05 m² (plocha pro nájem 45,57 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30. 11. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50,24 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 158 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/25/334/1 - Smlouvu o využití systému zavedeného městem Hronov pro nakládání s tříděným komunálním odpadem s osobami podnikajícími.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/25/334/2 - Ceník využití systému nakládání s tříděným komunálním odpadem zavedeném městem Hronov a osobami podnikajícími.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/25/335/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD číslo smlouvy objednatele 07/2020/OM/Vít stavby „Výměna výplní otvorů bytový dům Nerudova čp. 402, Hronov“ se zhotovitelem Stavební společnost PUNICA s.r.o., Hostovského 565, 549 31 Hronov, IČ 035 74 580, který se týká změny rozsahu prací. Celková cena díla činí 414 417,31 Kč bez DPH (476 579,90 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/25/337/2 - uzavření nové smlouvy o spolupráci k akci „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ mezi městem Hronov, zastoupeným Petrem Koletou, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 00272680 a městysem Velké Poříčí, zastoupeným Ing. Josefem Králem, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 00654451.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/25/338/1 - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci a opravu kolumbária“ se společností DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke koupališti 663, Velké Poříčí na uhrazení víceprací ve výší 66 878 Kč bez DPH (80 922,40 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
24/25/339/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9, velikost 1+2, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 77,90 m² (plocha pro nájem 69,50 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 86 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
25/25/340/1 - zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa (zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
26/25/340/2 - návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
27/25/340/3 - zástupce města Hronova pro hodnocení veřejné zakázky II/303 Velké Poříčí – Hronov – I. etapa, Ing. Karla Járu a náhradníka Petra Koletu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
28/25/342/1 - rozpočtové opatření č. 07/2020/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
29/25/343/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2020 na byt č. 9, velikost 1+0, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 36,45 m² (plocha pro nájem 33,08 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a nájem zařízení 79 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
30/25/344/1 - uzavření Nájemní smlouvy – nájem bytu mezi Mateřskou školu Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, IČO 709 96 873, a panem P. T.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
31/25/345/1 - Smlouvu o výpůjčce s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 na pozemkové parcely č. 1685 a 1684 v k. ú. Hronov na stavbu chodníku včetně odvodnění v ulici Smetanova II. etapa.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
32/25/327/1 - zastupitelstvu města záměr prodeje částí pozemků – parcelní č. 1307 o výměře cca 200 m2, parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
33/25/331/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 22. 5. 2019, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29. 4. 2022, a bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30. 4. 2022.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
34/25/332/1 - doporučuje zastupitelstvu města Hronova schválit rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
35/25/333/1 - zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje části pozemku parcelní č. 1608/1 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Hronov za cenu 22.000 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
36/25/336/1 - zastupitelstvu města k vydání Obecně závaznou vyhlášku č. 3 /2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hronova.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
37/25/341/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2012501/SOSB VB/02“, název stavby: „Zbečník – knn pro č.p. 133“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Rada města revokuje:  
38/25/337/1 - bod č. 13/21/238/1 usnesení č. 21/2019 ze dne 25. 9. 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
  
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 12. 2020