živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se konalo 11. listopadu 2013

Rada města schvaluje:
1/23 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 5 pro, 1 se zdržel

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
2/23 - uzavření kupní smlouvy s výhercem obálkové metody, na stavbu stavidlového jezu na pozemcích st.p.č.  392/1 a  392/2 v k. ú. Velký Dřevíč za kupní cenu Kč 235 000,-- - 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 11. 2013