živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. 09. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/22/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/22/173/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18.4.2017 na byt č. 15, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 48,78 m² (plocha pro nájem 46,19 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30.9.2021 za nájemné 30,61 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/22/174/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.6.2016 na byt č. 12, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 53,05 m² (plocha pro nájem 51,05 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 30.9.2020 za nájemné 55,75 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/22/175/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+3, 1.NP, byt se standardním vybavením o celkové výměře 84.95 m² (plocha pro nájem 82,45 m²) v ulici Hostovského 17, Hronov ke dni 31. 10. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/22/176/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. NP/05/13 ze dne 17.1.2006 na pronájem nebytových prostor – prodejny o výměře 334 m² v budově č. p. 3, nám. Čs. armády, Hronov, která je součástí pozemku st. p. č. 674, v katastrálním území Hronov, zapsaného na listu vlastnictví 10001
u katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod uzavřenou se společností VERNER POTRAVINY s.r.o., K Bělidlu 1060, 549 01 Nové Město nad Metují 1, IČ 25279882 na dobu neurčitou za nájemné 25 050 Kč za měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/22/177/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 09.09.2014 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,85 m² (plocha pro nájem 48,37 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 51,07 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/22/178/1 - navýšení nájemného pro nájemníky bytů č. 13, 14 a 16 v domě č.p. 512, Divadelní ulice, Hronov na 30,61 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/22/180/1 - rozpočtové opatření č. 13/2018/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/22/181/1 - uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hronov, nám Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a f. ŠPELDA s.r.o., Říkov 82, 552 03 Česká Skalice, IČ: 28800125 jako zhotovitelem akce "Oprava komunikace ulice Na Louce v obci Hronov - Velký Dřevíč" za nabídkovou cenu 2 848 806 bez DPH (3 447 055 vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/22/182/1 - poskytnutí dotace ve výši 12.000,00 Kč Aeroklubu Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 31 Hronov, IČO 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/22/182/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 34/2018 s Aeroklubem Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 31 Hronov, IČO 15046061.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/22/182/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.500,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/22/182/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2018 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/22/182/5 - poskytnutí dotace ve výši 21.000,00 Kč HC Wikov Hronov z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/22/182/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 36/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/22/182/7 - poskytnutí dotace ve výši 9.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/22/182/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 37/2018 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/22/182/9 - poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/22/182/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 38/2018 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/22/182/11 - poskytnutí dotace ve výši 9.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/22/182/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 39/2018 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/22/182/13 - poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/22/182/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 40/2018 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/22/182/15 - poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2018
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/22/182/16 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 41/2018 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/22/182/17 - poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/22/182/18 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 42/2018 s TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/22/182/19 - poskytnutí dotace ve výši 13.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/22/182/20 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 43/2018 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

30/22/182/21 - poskytnutí dotace ve výši 11.000,00 Kč spolku VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

31/22/182/22 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 44/2018 s VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

32/22/183/1 - uzavření smlouvy o dílo týkající se stavby "Oprava komunikace Na Haldě - Hronov" a to mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a f. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00Praha 5 (stavbu provádí STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hraddec Králové), IČ: 60838744 jako zhotovitelem za nabídkovou cenu 5 212 844,53 Kč bez DPH (6 307 541,88 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

33/22/185/1 - uzavření Dodatku č.1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 3/2018/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 201803/I) stavby „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“ se zhotovitelem D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495, který se týká změny rozsahu prací dle přílohy č. 1 dodatku a termínu dokončení díla. Celková cena díla činí 17 585 535,43 Kč bez DPH (21 278 497,87 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
Rada města souhlasí:
34/22/179/1 - s realizací projektu Zvýšení kvality činnosti v DDM Domino Hronov, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009703, který bude realizován Domem dětí a mládeže Domino Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

35/22/179/2 - s uzavřením dohody o provedení práce týkající se administrace projektu Zvýšení kvality činnosti v DDM Domino Hronov, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009703 s panem Mgr. Jiřím Škopem. Dohoda o provedení práce bude uzavřena na období od 01.09.2018
do 31.08.2020 v maximálním rozsahu 300 hodin s měsíční odměnou 2.500 Kč. Veškeré výdaje budou uznatelné a budou uhrazeny z dotace.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

36/22/184/1 - s umístěním sídla Pěveckého sboru DALIBOR, z. s. na adrese Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 10. 2018