živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 1. října 2014

Rada města schvaluje:
1/22 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/22 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Konvektomat pro školní jídelnu, ZŠ a MŠ Hronov“ zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 11.9.2014 – 7 pro
3/22 - přidělení veřejné zakázky „Konvektomat pro školní jídelnu, ZŠ a MŠ Hronov“ zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 11.9.2014, uchazeči  Zich a spol.,s.r.o., Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem, IČ 25267027 za nabídkovou cenu Kč 274 320,-- bez DPH  (Kč 331 927,-- vč. DPH) – 7 pro
4/22 - uzavření dodatku č. 2 k  NS ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 13,  1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem 71,32 m2) v ulici Riegrova 596, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014 za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
5/22 - uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 06/2014/OM/ŠIM pro stavbu s názvem „Statické zajištění přístavby č. p. 5 v Hronově“. Dodavatel A&C Rental s.r.o., Náměstí 336, 549 32 Velké Poříčí, IČ 28859405, DIČ CZ28859405. Dodatek č. 1 přílohou – 7 pro
6/22 - uzavření SOD č. s 3179/14 se spol. ELEKTRO MOSEV spol. s. r. o., se sídlem Vážní ul., 500 03 Hradec Králové, IČ:42228573, DIČ: CZ42228573, zajišťující servis výtahů v bytovém domě Na Drahách č. p. 924, 549 31 Hronov. Smlouva přílohou – 7 pro
7/22 - uzavření Dohody o narovnání mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Dohoda přílohou – 7 pro
8/22 - pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele zakázky na Konsolidaci IT na Městském úřadě v Hronově takto:
           1) DLNK, s.r.o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, IČ: 26012162 
           2) ICT PLUS, s.r.o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, IČ: 01384163 – 7 pro
8/22 - dodavatele zakázky Konsolidace IT na Městském úřadě v Hronově firmu DLNK, s.r.o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, IČ: 26012162, za nabídkovou cenu Kč 2 298 758,- s DPH (Kč 1 899 800,- bez DPH) – 7 pro
9/22 - rozdělení finančních prostředků sportovní komisí jednotlivým sportovním klubům dle přílohy – 7 pro

Rada města neschvaluje:
10/22 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,97 m2 (plocha pro nájem 55,39 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov - 7 pro
11/22 - výpověď nájemní smlouvy společnosti INEKO – OPTIK s. r. o., se sídlem Přeloučská 59, Pardubice v objektu Domova odpočinku Justynka, Komenského 212, Hronov – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
12/22 - likvidaci rolby Destarol L rok výroby 1977, palivo nafta s tím, že motor z rolby využijí technické služby města – 7 pro
13/22 – kontrolu plnění usnesení RM č. 16, 17/2014 – 7 pro
14/22 – termín jednání rady dne 15.10.2014


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 10. 2014