živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 17.10.2012

Rada města schvaluje:
1/22 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 6  pro, 1 se zdržel
2/22 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 23. 9. 2011 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2012, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 7 pro
3/22 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 7. 2012 na byt č. 12, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 49,20 m2 (plocha pro nájem je 44,89 m2), v Divadelní ulici čp. 512, Hronov na dobu určitou do 30. 4. 2013, za nájemné Kč 45,75/m2/měs. – 7 pro
4/22 - uzavření „Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů“ v komoditě „Plyn“ se společností FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 26439573, DIČ CZ 26439573 – 7 pro
5/22 - podání „Žádosti o zařazení zájemce do evidence účastníků obchodování plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu“ na Českomoravskou komoditní burzu Kladno – 7 pro

Rada města neschvaluje:
6/22 - nájemce bytu č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 82,51 m2 (plocha pro nájem 78,94 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov – 7 pro

Rada města revokuje:
7/22 - usnesení RM č. 20/2012 ze dne 19.09.2012, bod 5/20 – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 10. 2012