živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 14.10.2015

Rada města schvaluje:
1/21/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS. – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města bere na vědomí:
2/21/000 – informace z jednání ohledně problematiky nakládání s odpadními vodami ve Velkém Dřevíči – 7 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 11. 2015