živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. října 2011

Rada města schvaluje:
1/21 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 4 pro, 1 se zdržel
2/21 - snížení příspěvku na provoz od zřizovatele (města Hronov) pro Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov pro rok 2011 o Kč 400.000,00 – 5 pro
3/21 - poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým žadatelům ve výši dle doporučení sportovní komise dle přílohy – 5 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 11. 2011