živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25.10.2010
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/21 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel
2/21 - odpisový plán souboru věcí, sloužícího pro objednávání a evidenci stravování pro žáky a zaměstnance v pořizovací ceně Kč 128.734,60, který byl pořízen Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod. Soubor věcí bude odepisován po dobu 5 let - 7 pro
3/21 - ředitelce Domova odpočinku ve stáří „Justynka“ úpravu platu s účinností od 1.10.2010 - 7 pro
4/21 - mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací za r. 2010 - Marcela Kollertová, Jaroslav Škop, Mgr. Monika Vaňátová, Alena Bartoňová, Ing. Jitka Ansorgová, Mgr. Věra Řehůřková, Josef Vlach, Věra Křičková  – 4 pro, 3 proti

Rada města revokuje:
5/21 - bod č. 5/19 z usnesení č. 19/2010 ze dne 20. září 2010 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
6/21 - přehled příjmů a výdajů na provoz tělocvičen v majetku Města Hronova – 7 pro

Rada města ukládá:
7/21 -  TS doplnit do Plánu zimní údržby do III. skupiny cesty v Rokytníku „u Kapličky“ – 7 pro

Rada města vydává:
8/21 - Plán zimní údržby města Hronova jako opatření rady města č. 01/2010 (dle přílohy) – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 10. 2010