živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2018

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 07. 09. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/20/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
2/20/171/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397, ve výši 13 464,00 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, který je určen na úhradu stravování ve školní jídelně pro 3 žáky v období od 17. 9. 2018 do 28. 6. 2019. Vzhledem k podmínkám poskytnutí finančního daru může být celková částka snížena podle data podpisu darovací smlouvy
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 09. 2018