živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 30.09.2015

Rada města schvaluje:
1/20/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel

2/20/245/1 - záměr nájmu části pozemku p. č. 1442/3 o výměře 11 m2 v k. ú. Hronov s minimální cenou ročního nájemného Kč 22,--.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/20/246/1 - Organizační řád Městského úřadu Hronov s účinností od 1.10.2015. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/20/247/1 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1/15 uzavřenou Základní uměleckou školou Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČ 66289467.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/20/247/2 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 2/15 uzavřenou Základní uměleckou školou Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČ 66289467.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/20/252/1 - vrácení poměrné části nájemného za každý započatý měsíc za pozemek p. č. 31/1 v k. ú. Zbečník, firmě RONY ELEKTRONIK s.r.o., od 1.8.2015 do ukončení stavby kolaudací.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
7/20/253/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 23/OM/2015 na část pozemku p. č. 415 o výměře 157 m2 v k. ú. Hronov, za účelem užívání pozemku jako zahrádky a pod kůlnou za roční nájemné Kč 402,--.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/20/255/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením, o velikosti 60,22 m2 (stejná plocha pro nájem), v ulici Riegrova 458, Hronov k 31. 12. 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/20/255/2 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením, o velikosti 60,22 m2 (stejná plocha pro nájem), za nájemné Kč 29,25/m2/měs v ulici Riegrova 458, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/20/255/3 - členy výběrové komise ve složení Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lenka Vítová, Irena Lelková a Hana Lišková pro výběr nového nájemce na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením, o velikosti 60,22 m2 (stejná plocha pro nájem), za nájemné Kč 29,25/m2/měs. v ulici Riegrova 458, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

11/20/256/1 - Rada města schvaluje vydávání měsíčníku Hronovské listy U NÁS od začátku roku 2016 v tomto provedení: formát - A4, barevnost – plnobarevné, materiál – 80 g ofset vnitřek, 135 g KL – obálka, zpracováni – vazba V1, náklad 2200.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/20/258/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 5/2015 s dodavatelem stavebních prací na akci „Revitalizace parku Aloise Jiráska – Hronov, etapa: okolí domu Aloise Jiráska“ a to s firmou: SMI – ČR group s.r.o., Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov, IČ: 28827627. Dodatkem se upravuje čl. 2 Předmět plnění (rozšíření o vícepráce) a čl. 4 Cena díla a to na Kč 2 470 583,40,- bez DPH (Kč 2 989 405,90,- vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

13/20/259/3 - nákup 250 ks nástěnných kalendářů na rok 2016 s fotkami Kladského pomezí v celkové částce Kč 35.574,00 vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/20/259/4 - prodejní cenu kalendáře Kladské pomezí na rok 2016 ve výši Kč 150,00 za 1 ks.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/20/260/1 - odkoupení věcí z vybavení restaurace Radnice, nám. Čs. armády čp. 5 v Hronově - nerezového odsavače par za kupní cenu 34.000,- Kč a chladící jednotky za kupní cenu 16.500,- Kč od bývalého nájemce tohoto nebytového prostoru pana Štěpána Matysky.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/20/261/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 15.000,00 Aeroklubu Hronov, Hronov, P.S. č. 48, 549 31 Hronov, IČ 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/20/261/2 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Aeroklubu Hronov, Hronov, P.S. č. 48, 549 31 Hronov, IČ 15046061.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/20/261/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 16.000,00 Fotbalovému klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/20/261/4 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Fotbalovému klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/20/261/5 - poskytnutí dotace ve výši Kč 22.000,00 HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/20/261/6 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/20/261/7 - poskytnutí dotace ve výši Kč 4.500,00 SK Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČ 04365399, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/20/261/8 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SK Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČ 04365399.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/20/261/9 - poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,00 Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
25/20/261/10 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
26/20/261/11 - poskytnutí dotace ve výši Kč 9.000,00 TJ Sokol Rokytník, Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
27/20/261/12 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Rokytník, Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
28/20/261/13 - poskytnutí dotace ve výši Kč 3.000,00 TJ Sokol Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 131, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
29/20/261/14 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 131, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
30/20/261/15 - poskytnutí dotace ve výši Kč 9.000,00 T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
31/20/261/16 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
32/20/261/17 - poskytnutí dotace ve výši Kč 2.000,00 TJ Hronov, 549 31 Hronov, IČ 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
33/20/261/18 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Hronov, 549 31 Hronov, IČ 00528064.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
34/20/261/19 - poskytnutí dotace ve výši Kč 16.000,00 Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
35/20/261/20 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
36/20/261/21 - poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,00 Vodáckému oddílu Hronov, Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
37/20/261/22 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Vodáckému oddílu Hronov, Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČ 27024431.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 Rada města neschvaluje:
38/20/244/1 - uzavření dodatku č. 5 k NS ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem 71,32 m2) v ulici Riegrova 596, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
39/20/249/1 - přidělení bytu č. 8, 1+2, byt se sníženou kvalitou o velikosti 70,73 m2 (plocha pro nájem je 61,23 m2) v Riegrově ulici čp. 596, Hronov, na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 1. 2016, s nájemným Kč 39,-/m2/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0

Rada města nepodporuje:
40/20/251/1 - záměr založení nového víceletého gymnázia v náchodském regionu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
 Rada města bere na vědomí:
41/20/248/1 - kontrolu plnění usnesení RM č. 15, 16, 17 /2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
42/20/250/1 - informaci k akci výměna oken a zateplení v DPS Hostovského 36, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
43/20/257/1 - řešení odvodnění komunikace Na Chlomku a umístění odvodňovacího kanálu v komunikaci, která není v majetku města.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

44/20/000 – informace o hodnocení 85. JH, informace k rozšířenému jednání RM 14.10.2015, nový termín jednání RM 26.10.2015, informace o podané žalobě Spolkem pro Velký Dřevíč na město Hronova a VaK Náchod, a.s., informace ze závěrečné diskuze
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 Rada města doporučuje:
 45/20/254/1 - ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 24/OM/2015, na pozemek p. č. 223/8 o výměře 43 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za Kč 3.010,--.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 Rada města revokuje:
46/20/259/1 - usnesení rady města č. 14/2015 ze dne 09.07.2015, bod 39/14/196/1.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
47/20/259/2 - usnesení rady města č. 14/2015 ze dne 09.07.2015, bod 40/14/196/2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

 Rada města ukládá:
48/20/256/2 - ředitelce KIS Hronov paní Marcele Kollertové vypsat výběrové řízení na tisk měsíčníku Hronovské listy U NÁS od začátku roku 2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

49/20/256/3 - ředitelce KIS Hronov paní Marcele Kollertové předložit radě města ke schválení nový ceník za reklamu zveřejňovanou v měsíčníku Hronovské listy U NÁS.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 10. 2015