živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 29.01.2016

Rada města schvaluje:
1/2/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města stanovuje:
2/2/18/1 - s účinností od 1. 2. 2016 celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru u MěÚ v Hronově na 50.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města jmenuje:
3/2/19/1 - členy konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele/ku Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 82, vyhlášeného dne 20. 1. 2016 usnesením rady města č. 1/2016:
Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Josef Thér, Mgr. Věra Řehůřková, Mgr. Věra Bartošová – za zřizovatele
Mgr. Svatava Odlová – za krajský úřad KHK
Bc. Pavel Schuma – st.správa v oblasti školství, MěÚ Náchod
Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.Dr. – za Českou školní inspekci
Martina Hladíková – za ZŠ Velký Dřevíč
Martin Čejchan – za Školskou radu
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/2/19/2 - předsedkyní konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele/ku ZŠ Hronov - Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 82, vyhlášeného dne 20.1.2016 usnesením rady města č. 1/2016 Bc. Hanu Nedvědovou.
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města prověřuje:
5/2/19/3 - tajemníkem konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele/ku ZŠ Hronov - Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 82, vyhlášeného dne 20.1.2016 usnesením rady města č. 1/2016 Bc. Markétu Machovou.
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 02. 2016