živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 14.09.2015

Rada města schvaluje:
1/19/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 5 pro, 1 se zdržel
2/19/242/1 - zvýšení nejvyššího povoleného počtu účastníků školní družiny, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, ze 110 na 120, se zápisem dalšího místa poskytovaného vzdělávání školní družiny s adresou Čapkova 193, 549 31  Hronov a s výmazem místa poskytovaného vzdělávání školní družiny s adresou 17. listopadu 951, 549 31  Hronov v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 30.09.2015.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

3/19/243/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 1519.5070379KBE týkající se stavebních prací akce „Místní komunikace Zbečník“ s firmou EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924. Dodatek č. 1 upravuje lhůtu dokončení na 31. 10. 2015.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 09. 2015