živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 5. září 2012

Rada města schvaluje:
1/19 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 5 pro, 1 se zdržel
2/19 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2012/2013 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto:
           Budova č. 1 (čp. 520 - Velox): 1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí.
           Budova č. 2 (čp. 656 - Sluníčko): 1. třída 26 dětí, 2. třída 26 dětí - 6 pro
3/19 - výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, ve třídách základní školy na školní rok 2012/2013 takto:
3. A - počet žáků 31
7. A - počet žáků 32
9. B - počet žáků 31 – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 09. 2012