živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 29. 7. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Rada města schvaluje:
1/16/200/1 - uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2017 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m² (plocha pro nájem 50,74 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 31. 8. 2020 za nájemné 39 Kč/m²/měsíc, nájem zařízení 62 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/16/200/2 - přidělení bytu č. 1, velikost 1+1, byt se standardní kvalitou o celkové výměře 50,05 m² (plocha pro nájem 45,57 m²) v ulici Divadelní 512, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 08. 2020