živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2018

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. 07. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/16/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/16/143/1 - jako dodavatele akce "Oprava místní komunikace ve Zbečníku - u okálů" firmu ŠPELDA s. r. o., Říkov 82, 552 03 Česká Skalice, IČO 28800125, za nabídkovou cenu 308.200 Kč včetně DPH (254.710,74 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 07. 2018