živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. srpna 2013

Rada města schvaluje:
1/16 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 6 pro, 1 se zdržel
2/16 - přidělení zakázky na „PD VO Zbečník“ firmě Strada HK. s.r.o., Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27535461 za Kč 85 000,- bez DPH, (Kč 102 850,- vč. DPH) – 7 pro
3/16 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 68,32 m2, (plocha pro nájem 56,92 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, s nájemným Kč 39,--/m2/měs. na dobu určitou do  31. 12. 2013 – 7 pro
4/16 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6. 5. 2013 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,80 m2, (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ulici čp. 314, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro 
5/16 - uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, zastoupenou ředitelkou Mgr. Věrou Řehůřkovou a Základní uměleckou školou Hronov, zastoupenou ředitelem Bc. Josefem Vlachem. Předmětem výpůjčky budou prostory budovy č. p. 162 v Palackého ulici, které bude bezplatně ZUŠ Hronov využívat od 1. 9. 2014, a to až do ukončení rekonstrukce objektu č. p. 8 na Komenského náměstí – 7 pro
6/16 - uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 1/03/2013 s firmou Zahradní architektura, ing. Ivan Marek, Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ: 15855864. Dodatek č. 1 je vyčíslen na Kč 64 000,- bez DPH (Kč 77 440 vč. DPH) a hodnota díla se zvýší na Kč 192 000,- bez DPH (Kč 232 320,- vč. DPH), přičemž původní hodnota SOD byla Kč 128 000,- bez DPH (Kč 154 880,- vč. DPH) – 7 pro

Rada města neschvaluje:
7/16 - žádost ředitelky hotelové školy Mgr. Štěpánky Thérové ohledně zakoupení konvektomatu do kuchyně v č. p. 193, Čapkova ulice, Hronov (budova hotelové školy) z prostředků města Hronova – 7 pro
8/16 - žádost ředitelky hotelové školy Mgr. Štěpánky Thérové, aby bylo budoucí nájemné za rok 2014 za objekt č. p. 193 v Čapkově ulici, Hronov, použito v roce 2013 na instalaci bezpečnostních pásek na schody – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
9/16 - uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku od 1. 10. do 31. 12. 2013 pro HC Wikov Hronov, o.s., IČO 46522751 s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů, mužů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 640 000,--. Příspěvek bude poskytnut zápočtem fakturované částky. Smlouva přílohou – 7 pro
10/16 - vytvoření pracovního místa školního psychologa při Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, od 1. 1. 2014 s tím, že město Hronov zajistí krytí finančních nákladů souvisejících se vznikem této pracovní pozice – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
11/16 – informace o stavebních úpravách 1. NP v čp. 8 Komenského nám. – 7 pro

Rada města ukládá:
12/16 - odboru majetek, aby při opravách objektu č. p. 193 v Čapkově ulici, Hronov, postupoval pouze a výhradně v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a jejím dodatkem – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 08. 2013