živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. července 2012

Rada města schvaluje:
1/16 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 4 pro
2/16 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 23. 9. 2011 na  byt  č. 1, 1+1,  byt  se  sníženou  kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2012, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 4 pro
3/16 – nájemce bytu č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 52,69 m2, v Nerudově ulici čp. 314, Hronov, za   nájemné   Kč    2 267,-/měs.  na  dobu  určitou  od 1. 8. 2012 do 31. 10. 2012 -  4 pro
4/16 – nájemce bytu č. 12, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,20 m2, v Divadelní ulici čp. 512, Hronov za nájemné Kč 2 100,-/měs. Na  dobu  určitou  od 1. 8. 2012 do 31. 10. 2012 – 4 pro
5/16 – pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici na provoz restaurace po dobu konání Jiráskova Hronova od 3. 8. 2012 do 11. 8. 2012 Sboru dobrovolných hasičů, 549 31 Hronov, IČ 48623628 za podmínek stanovených nájemní smlouvou – 4 pro
6/16 – uzavření   dodatku k   nájemní  smlouvě  ze  dne 16. 2. 2011 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 61,72 m2 (plocha pro nájem je 55,61 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2012, za nájemné Kč 45,-/m2/měs. – 4 pro
7/16 – zhotovitele projektové dokumentace pro provádění stavby projektu „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ společnost BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028909, DIČ CZ15028909 za nabídkovou cenu Kč 135 000,-- bez DPH (Kč 162 000,--vč. DPH) – návrh smlouvy přílohou – 4 pro

Rada města neschvaluje:
8/16 – nájemce bytu č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 62,80 m2 (plocha pro nájem 52,30 m2), v ulici Riegrova čp. 596, Hronov – 4 pro
9/16 – prominutí poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného za období duben 2011 – březen 2012 v celkové výši Kč 4 424,-- 4 pro
10/16 – výměnu bytu č. 10, 1+1, se sníženou kvalitou o celkové rozloze 62,10 m2 za byt č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 82,51 m2 v Nerudově ulici čp. 402, Hronov – 4 pro

Rada města revokuje:
11/16 – bod č.  5/10  z usnesení jednání rady města Hronova č. 10/2012 ze dne 2. 5. 2012 – 4 pro

Rada města bere na vědomí:
12/16 – kontrolu plnění usnesení RM č. 11, 12, 13/2012

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 08. 2012